Foraje profesionale pentru puţuri de apă şi studii geotehnice

801
Foraje profesionale pentru puţuri de apă şi studii geotehnice

Pe parcursul unui proiect de dezvoltare, orice constructor trebuie să țină cont de natura formațiunilor care constituie subsolul șantierului (pentru a asigura durabilitatea lucrărilor viitoare). Această considerație face posibilă adaptarea proiectului la șantierul avut în vedere, definirea sistemului de fundație al structurii cu cel mai bun raport siguranță/cost și garantarea împotriva efectelor efectuării lucrării asupra construcțiilor învecinate.

Din motive de competență, responsabilitatea problemelor legate de formațiunile care alcătuiesc subsolul se transferă unui specialist, inginer geotehnist, a cărui misiune acoperă în general următoarele puncte:

  • Definirea cadrului geologic, hidrogeologic și topografic general al unui sit studiat luându-se în considerare vecinii proiectului;
  • Definirea pericolelor existente vis-a-vis de riscuri naturale: detectarea cavităţilor, stabilitatea generală a unui sit (în raport cu alunecările de teren de exemplu), seismicitatea.
  • Definirea influenței circulației apelor subterane, agresivității apei față de beton;
  • Definirea influenței naturii și distribuției formațiunilor geologice asupra execuției lucrărilor și asupra proiectării structurii: determinarea tensiunilor pe care aceste formațiuni sunt capabile să le suporte conform proiectelor, definirea tipurilor de fundații
  • Definirea impactului asupra mediului înconjurător al proiectului: stabilitatea versanților și construcțiilor învecinate, neplăceri legate de lucrările viitoare;

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, intervenția inginerului geotehnic se împarte în general în două faze:

  • faza de investigare efectuată pe amplasamentul studiat și care permite obținerea de informații referitoare la formațiunile care constituie solul (omogenitatea sau eterogenitatea solului, determinarea caracteristicilor geo-mecanice ale formațiunilor care constituie solul, prezența circulației apelor subterane, etc.). Pentru obținerea acestor informații pot fi utilizate diferite mijloace: recunoaștere geologică vizuală, efectuarea de încercări mecanice în loc (tașare prin foraj distructiv cu sau fără efectuarea de încercări presionometrice, sondare prin foraj cu carote, sondare cu penetrometru etc.), încercări în laborator geotehnic pe materiale prelevate la fața locului.
  • faza de inginerie care permite analizarea rezultatelor investigațiilor, sintetizarea acestora pentru a păstra doar parametrii reprezentativi și importanți, modelarea utilizând acești parametri a comportamentului dezvoltării viitoare pe șantierul planificat și studierea fezabilității soluțiilor tehnice.

Inginerul geotehnic își rezumă adesea misiunea (investigații + inginerie) în cadrul unui raport de studiu geotehnic care corespunde unei misiuni bine definite (un „contract” între client și inginerul geotehnic). Scopul acestui raport este de a prezenta constructorilor cadrul în care își vor desfășura proiectul(mediul proiectului, geologia subsolului, ape subterane etc.) precum si soluții tehnice practice, viabile și economice în vederea desfășurării în deplină siguranță a lucrării.

Foraje profesionale pentru puţuri de apă şi studii geotehnice

Compania Damifor Tehnic realizează cu succes studii geotehnice în județele Suceava, Neamț, Bistrița, Cluj, Bacău, Iași și Botoșani.

Societatea efectuează studii geotehnice pentru toată gama de construcții civile, industriale și infrastructură în transporturi.

Pe lângă activitatea de studii geotehnice, Damifor Tehnic organizează foraje puțuri apă, încercări penetrometrice, foraje geotehnice, micropiloți și alte tipuri de lucrări.

Dacă ești interesat de serviciile prestate de Foraje profesionale pentru puţuri de apă şi studii geotehnice poți cere o ofertă prin intermediul formularului de pe site-ul web www.damifor.ro