Dezinfectanţi eficienţi pe bază de clor sub formă de tablete concentrate

857
Dezinfectanţi eficienţi pe bază de clor sub formă de tablete concentrate

Dezinfectanţii pe bază de clor sunt utilizaţi la scară largă datorită eficienţei acestora în igienizarea suprafeţelor din industria alimentară. Dezinfectantul cloramină este disponibil sub formă de pastile concentrate, dizolvabile în apă.

Astăzi vă prezentăm pastilele cu cloramină Suma Tab D4 de la Diversey şi aplicabilitatea acestora în diverse domenii.

diversey pastile concentrate cloramina suma tab d4
Diversey Suma Tab D4 pastile cloramina

Diversey Suma Tab D4 este un dezinfectant pe bază de cloramină sub formă de tablete concentrate, conceput pentru dezinfectarea tuturor suprafeţelor inclusiv cele cu contact alimentar, fiind adecvat şi pentru dezinfectarea legumelor.

Produsul este uşor solubil în apă, capabil să genereze clor activ, foarte eficient ca dezinfectant împotriva unei game largi de micro-organisme, în toate condiţiile de duritate a apei.

Un comprimat Suma Tab D4 dizolvat în 10 litri de apă eliberează 150 ppm de clor activ.

Avantajele acestui dezinfectant:
#1 Este foarte eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme ajutând la îmbunătăţirea securităţii igienei.
#2 Este eficient la temperaturi scăzute şi timp scurt de contact.
#3 Este sigur în utilizare pe toate suprafeţele, inclusiv pe cele din aluminiu.
#4 Dezinfectarea eficientă a legumelor prin clătire.

Modalitatea de ambalare este o cutie cu 300 de tablete de 2,7 g fiecare.

Instrucţiuni de utilizare dezinfectant Diversey Suma Tab D4

Pentru suprafeţe foarte murdare, întotdeauna pre-curăţaţi cu un alt detergent de la Diversey şi clătiţi bine cu apă.

Pentru dezinfecţie generală:
1. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 5 litri de apă caldă.
2. Aplicaţi pe suprafeţe cu o lavetă, o perie sau un mop.
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute.
4. Clătiţi bine cu apă curată suprafeţele cu contact alimentar.

Pentru dezinfecţia legumelor:
1. Clătiţi legumele cu apă.
2. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 20L de apă.
3. Imersaţi legumele în soluţia preparată pentru cel puţin 5 minute.
4. Clătiţi cu apă curată.

Pentru dezinfecţie ouă:
1. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 5 litri de apă caldă.
2. Imersaţi legumele în soluţia preparată pentru 5 minute.
3. Clătiţi cu apă curată fiecare ou.

Pentru dezinfectarea lavetelor:
1. Spălaţi lavetele de bucătărie printr-o metodă adecvată.
2. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 5 litri de apă rece.
3. Imersaţi lavetele în soluţia preparată şi păstraţi-le în recipientul acoperit, până în momentul utilizării.
4. Stoarceţi lavetele înainte de utilizare.
5. După utilizare, păstraţi-le în recipientul pentru lavete murdare, până la următoarea spălare şi dezinfectare.

Pentru igienizare generală:
1. Preparaţi o soluţie dintr-un capac de Suma Multi D2 şi 1 tabletă de cloramina Suma Tab D4 tab în 5 litri de apă.
2. Aplicaţi pe suprafeţe cu o lavetă, o perie sau un mop.
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute.
4. Clătiţi bine cu apă curată suprafeţele cu contact alimentar / raclaţi pardoselile.

Aprobări
Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin avizul nr. R58592, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de folosire.

Informaţii ecologice
Utilizat conform destinaţiei, acest produs nu va cauza efecte nedorite asupra mediului înconjurător.

Autorizare
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Directivei 98/8/CE, transpusă prin HG956/2005 şi amendamentele ulterioare la aceasta, fiind avizat de către Ministerul Sănătăţii Publice prin avizul sanitar nr. 350BIO/02-04/05.14.

Date de eficienţă antimicrobiană

Testul suspensiei EST certificat de TNO:
• Igiena alimentară: 1 tabletă dizolvată în 5L de apă a îndeplinit cerinţele testului EST pentru igienă alimentară la un timp de contact de 5 minute, împotriva Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Saccharomyces cerevisiae, Staphylococcus aureus şi Streptococcus faecium.
• Testul mico-bactericid: 1 tabletă dizolvată într-un litru de apă a demonstrat o reducere logaritmică 5 pe cultură Mycobacterium terrae, la un timp de contact de 5 minute.
• Igienizare într-un singur pas: 1 tabletă dizolvată în 5L de apă împreună cu 20mL Suma Multi D2 a îndeplinit cerinţele testului EST pentru igienă alimentară, la un timp de contact de 5 minute, împotriva Candida albicans, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Saccharomyces cerevisiae, Staphylococcus aureus şi Streptococcus faecium.

Testul suspensiei certificat de ICARE:
• ½ de tabletă dizolvată în 10L de apă, corespunde cerinţelor testului EN1276, demonstrând efect bactericid, la un timp de contact de 5 minute, în condiţii curate (0,3 g/L albumină de bovine), împotriva Salmonella enterica subsp. şi Listeria monocytogenes.

Testele de eficienţă bactericidă:
• Igienizare suprafeţe: 2 tablete în 5L de apă corespund cerinţelor testului EN13697, demonstrând eficienţă bactericidă împotriva Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa şi Enterococcus faecium, la un timp de contact de 5 minute.
• Substanţe interferente: 1 şi 2 tablete în 5L de apă corespund cerinţelor testului EN1276, demonstrând eficienţă bactericidă împotriva Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa şi Enterococcus faecium, la un timp de contact de 5 minute.

Testul suspensiei EST certificat de HygCEN:
• 1 tabletă dizolvată în 10L de apă corespunde cerinţelor EN1276, demonstrând efect bactericid pe culturi de S. Aureus, E. Hirae, E. Coli şi P. Aeruginosa, pe suprafeţe curate, la un timp de contact de 5 minute, în condiţii de apă dură.
• 1 tabletă dizolvată în 5L de apă corespunde cerinţelor EN1650 demonstrând efect fungicid pe culturi de Candida albicans, pe suprafeţe curate, la un timp de contact de 15 minute, în condiţii de apă dură.

Testul efectului virucid prin metoda suspensiei certificat de DVV:
• 2 tablete dizolvate în 10L de apă au demonstrat efect virucid inactivând Polio, Rota şi Adenovirus-urile în condiţii curate, la un timp de contact de 5 minute.
• 2 tablete dizolvate în 10L de apă au demonstrat efect virucid inactivând Polio, Rota şi Adenovirus-urile în condiţii murdare (0.2% BSA), la un timp de contact de 30 de minute.
• 10 tablete dizolvate în 10L de apă au demonstrat efect virucid inactivând Polio, Rota şi Adenovirus-urile în condiţii murdare (0.2% BSA şi 10% FCS), la un timp de contact de 5 minute.